český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Priemyselné odmasťovacie prostriedky– Neutralène 2005 – Tec Industries

ODMASŤOVACÍ PROSTRIEDOK S EXTRA VYSOKOU RÝCHLOSŤOU ODPAROVANIA

6 MINÚT PRI 20°C

Bod vzplanutia nie je merateľný.

Vyvinutý ako náhrada prostriedkov s obsahom CFC 113 a HCFC 141

Na odmasťovanie, dekontamináciu a umývanie

materiálov citlivých na organické rozpúšťadlá.

Odmasťovací prostriedok na jemné čistenie palubnej elektroniky používanú v kozmickom letectve,

na optiku, elektronické súčiastky a obaly na kozmetiku

 

 ZARUČENE NEOBSAHUJE FLUÓROVANÉ ZLÚČENINY

SO SKLENÍKOVÝM EFEKTOM S GWP NAD 150

Podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktoré použitie

fluórovaných skleníkových plynov zakazuje od 1. januára 2018

 

 

KĽÚČOVÉ ÚDAJE BOD VZPLANUTIA RÝCHLOSŤ ODPAROVANIA

ODMASŤOVACIA SCHOPNOSŤ

podľa indexu KB

NEUTRALÈNE® 2005 NEMOŽNO MERAŤ 6 mn

134

 

 

odmasťovací prostriedok s extra vysokou rýchlosťou evaporácie. 6 minút. Bod vzplanutia nie je merateľný. Bez GWP. Príprava povrchu, odmasťovanie, umývanie, dekontaminácia. Rozpúšťadlo, odmasťovací prostriedok, priemyselné odmasťovacie prostriedky, výrobca priemyselných priemyselné odmasťovacie prostriedkov, rozpúšťadlo bez chlóru, rozpúšťadlo s extra vysokou rýchlosťou evaporácie, neobsahuje HCFC 141 B, odmasťovací prostriedok s vysokou rýchlosťou odparovania. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá na dekontamináciu. Odmasťovacie rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo príprava povrchov. Rozpúšťadlo na prípravu pred lepením. Rozpúšťadlo pred dekoratívnou potlačou. Rozpúšťadlo pred natieraním. Elektronické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlá elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí

 odmasťovací prostriedok s extra vysokou rýchlosťou evaporácie. 6 minút. Bod vzplanutia nie je merateľný. Bez GWP. Príprava povrchu, odmasťovanie, umývanie, dekontaminácia. Rozpúšťadlo, odmasťovací prostriedok, priemyselné odmasťovacie prostriedky, výrobca priemyselných priemyselné odmasťovacie prostriedkov, rozpúšťadlo bez chlóru, rozpúšťadlo s extra vysokou rýchlosťou evaporácie, neobsahuje HCFC 141 B, odmasťovací prostriedok s vysokou rýchlosťou odparovania. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá na dekontamináciu. Odmasťovacie rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo príprava povrchov. Rozpúšťadlo na prípravu pred lepením. Rozpúšťadlo pred dekoratívnou potlačou. Rozpúšťadlo pred natieraním. Elektronické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlá elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE